kansenvoorwest-logo-middel-3186

Beschikking subsidieverlening voor project LocalHeroes

Bestel het beste uit de buurt - digitale transitie voor weerbare retail!

Kansen voor West heeft de subsidieaanvraag van F.o.R. BV gehonoreerd. Aan deze Amsterdamse onderneming is een subsidie van bijna € 720.000 toegekend voor het project LocalHeroes. Initiatiefnemer Maarten Coumans omschrijft het doel van het project als volgt: “Met LocalHeroes willen wij de kleinere Amsterdamse ondernemer weerbaarder maken door hun verkoop middels digitalisering te stimuleren. LocalHeroes wil met haar concept lokale retailers en producenten een beter perspectief geven in een onder druk staande retailmarkt. Het idee is een verdere verduurzaming en verkorting van de huidige keten bewerkstelligen en kleinere winkeliers een nieuw digitaal afzetkanaal te geven, zonder dat zij zelf ingewikkelde IT-infrastructuur hoeven te realiseren. Dit doen wij namelijk. Om dit met voldoende impact te kunnen realiseren is er nu behoefte aan een experimenteel project waarbij de eerste pilot uitgerold wordt over meerdere hubs in Amsterdam. De experimentele multi-hub setting is het laatste tussenstation naar verdere expansie.” Meer informatie over LocalHeroes is te vinden op www.localheroesonline.com