kansenvoorwest-logo-middel-3186

Beschikking JINC en SWOM

Het college van de gemeente Den Haag heeft voor twee ‘Kansen voor West projecten’ een beschikking afgegeven. Twee projecten die uitstekend aansluiten bij de grote opgave waar we voorstaan. Het aanpakken van de mismatch op de arbeidsmarkt.  

Het project Kiezen voor Kansen 2.0 gaat VMBO leerlingen nog intensiever begeleiden door het bestaande aanbod van JINC uit te breiden met o.a. sollicitatietrainingen voor derdejaars en door bliksemstages te koppelen aan het gekozen profiel. Vierdejaars VMBO-leerlingen krijgen hulp van een carrière coach om zo nog beter de juiste vervolgkeuzes te maken. Stichting Studeren en Werken op Maat (SWOM) zet zich met behulp van de EFRO-subsidie in voor de praktische professional met een arbeidsbeperking. SWOM begeleidt en coacht zowel de werkgever als de praktische professional in het traject. De persoonlijke begeleiding en ondersteuning van de professional moet zorgen voor een toename van het gevoel van veiligheid, gezondheid, persoonlijke structuur en sociale participatie. De mensen van SWOM weten uit eigen ervaring dat met deze integrale aanpak de kans op een duurzame baan significant toeneemt.
 
In totaal verstrekt Kansen West ruim € 975.000 euro aan EFRO-subsidie aan deze projecten. Het team Kansen voor West-Den Haag wenst JINC en SWOM alle succes toe met de uitvoering van hun ambitieuze ideeën. Wij wensen alle deelnemers (leerlingen, professionals en bedrijven) veel inspiratie en kansen toe.