kansenvoorwest-logo-middel-3186

AgriPlace Platform

Het digitaliseren van de compliance processen in de agrarische ketens, met als doel om ketens transparant te maken en te verduurzamen.

Digitaliseren van compliance processen in de agrarische-sector zorgt voor tijdbesparing en vergroening.

De belangrijkste doelstelling van het AgriPlace Platform project, is het verder digitaliseren van de compliance processen in de agrarische ketens, met als doel om ketens transparant te maken en te verduurzamen.

Met de nieuwe ontwikkelingen die mogelijk zijn middels dit project, zullen we zorgen voor een meer toekomstbestendige agrarische sector in Nederland en Europa. Dit doen we op de volgende manieren:

Digitaliseren compliance informatie in de agrarische sector: dit doen we middels de verdere ontwikkeling van het AgriPlace platform. Hierin beogen we een stap verder te gaan in het beschikbaar maken van het platform voor elke speler in de sector. Dit project stelt ons in staat om verdere tijd- en kostenbesparingen te realiseren voor boeren en bedrijven in de agrarische sector. Ook zal door het faciliteren van een gemakkelijk te gebruiken  gratis platform en het faciliteren van remote audits, het inzicht in de voedselketen verder worden vergroot.

Vergroening van de agrarische sector: middels dit project zullen we het inzicht in duurzaamheid- en sociale-informatie in de keten en daarbij ook inzicht in de verbeterpunten verder vergroten. Dit wordt behaald door het automatisch verwerken van informatie uit duurzaamheid en sociale assessments. Ook zullen we het verwerken en monitoren van informatie over pesticide en -middelen verder automatiseren middels connecties met laboratoria en het automatisch verwerken en controleren van hun data. 

Versterken positie agrarische sector: voor export maar ook voor de binnenlandse afzet, helpen we de sector verder door met ons geautomatiseerd platform ondersteuning te bieden met het vergroten van inzicht en het beheren van een veilige, duurzame en sociaal verantwoorde keten. Dit project draagt direct bij aan het voor alle spelers in de keten beschikbaar te maken van ons platform, middels de publieke database en een ‘’level playing field’’ te creëren voor spelers in de agrarische industrie. Dit zal ten goede komen aan de al vooruitstrevende Nederlandse sector die vooruitloopt op het gebied van voedselveiligheid, duurzaamheid en kwaliteit. Gezien het groeiende wereldwijde belang van veilige en duurzame productie, versterkt dit de reputatie van de agrarische sector in Nederland en Europa en maakt het deze meer toekomstbestendig.

Meer informatie:

www.agriplace.com

Duurzaam ondernemen inzake EU subsidie :
https://lnkd.in/eMY8mPt 

Freshplaza Duitsland algemeen over AgriPlace:
https://lnkd.in/etpvJqzh

Algemene video van Berry World. Een groOT internationaal bedrijf dat AgriPlace gebruikt:
https://lnkd.in/efXTR8q3

#duurzaam #supplychain  #automation
AgriPlace