kansenvoorwest-logo-middel-3186

Aansluiten Mozartflat - Delft op warmtenet

Europese subsidie voor aansluiten Mozartflat op warmtenet.
De Mozartflat aan de Mozartlaan in Delft wordt gemoderniseerd, krijgt meer wooncomfort en is straks energiezuiniger. Bovendien is de Mozartflat straks het eerste bestaande woongebouw van Woonbron in Delft dat klaar is voor een aardgasvrije toekomst.

Woonbron heeft de doelstelling om in 2050 een CO2-neutrale woningportefeuille te hebben. Een van de manieren om daar invulling aan te geven is het aansluiten op warmtenetten. Woningcorporaties DUWO, Vidomes en Vestia hebben in 2017 initiatief genomen voor een studie naar de haalbaarheid van een open, lokale warmte infrastructuur. In de afgelopen 3,5 jaar heeft dit initiatief zich ontwikkeld tot concrete plannen voor de aanleg van een open warmtenet in de Delftse wijken Voorhof en Buitenhof. Om op termijn aan te kunnen sluiten op een warmtenet moeten corporaties hun woningen aanpassen. Dit brengt substantiële investeringen in geld en tijd met zich mee. Woonbron begint nu al met het geschikt maken van het eerste gebouw: de Mozartflat.

Werkzaamheden Mozartflat
Aan de buitenzijde van het gebouw zijn de meeste werkzaamheden gericht op goed onderhoud en een nieuwe uitstraling. Isolerende maatregelen zorgen ervoor dat minder warmte verloren gaat en woningen energiezuiniger zijn. Het koken gebeurt straks elektrisch. Er is straks meer comfort in de woningen door het toepassen van mechanische ventilatie, kunststof kozijnen met isolerend glas en roosters en door een nieuw warmte- en warmwatersysteem. De Mozartflat is na deze aanpak gemoderniseerd en klaar voor de toekomst.


Lees meer: https://www.woonbron.nl/News/2584/prestatieafspraken-delft-2021-ondertekend

 

Suzanne Biekart Woonbron

#energiezuinig #mozartflat #delft #warmtenet #aardgasvrij