kansenvoorwest-logo-middel-3186

9 mei - Dag van Europa

De Dag van Europa is in Nederland nog niet echt een bekende feestdag, toch hebben Europese ambtenaren deze dag vrij en worden er in allerlei landen evenementen en festiviteiten georganiseerd. Dat is niet zo vreemd, want 9 mei is eigenlijk de verjaardag van de Europese Unie.

 

Wie in de agenda bij 9 mei ‘Dag van Europa’of ‘Europadag’ ziet staan, vraagt zich vast af waar deze dag vandaan komt en wat er wordt gevierd. Het begon met een speech die Robert Schuman (minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk) op 9 mei 1950 hield over de eenwording van Europa. Dit kwam op een moment dat heel Europa vreesde voor een derde wereldoorlog.

De minister zei dat ‘de wereldvrede alleen kan worden beschermd door een krachtsontplooiing die evenredig is aan de gevaren die haar bedreigen’. Hij vond dat de  Europese landen moesten gaan samenwerken op het gebied van kolen en staal. Dat betekende dat met name Frankrijk en Duitsland hun nationale zeggenschap over de ‘zenuw van de oorlog’ moesten opgeven. Dat leidde tot de Europese Unie voor Kolen en Staal, die later uitgroeide tot de Europese Unie zoals wij die nu kennen.

Dit alles begon dus op 9 mei 1950. Daarom besloten de staatshoofden en regeringsleiders tijdens de top van Milaan in 1985 besloten om 9 mei uit te roepen tot ‘Dag van Europa’.

In Nederland is de Dag van Europa nog geen bekende feestdag al worden ook hier op tal van plaatsen feestelijke en culturele evenementen gehouden.