kansenvoorwest-logo-middel-3186

'Evergreen' is eerste project in 2016

Op 18 februari is het eerste project in 2016 beschikt. In het Noord-Hollandse project Evergreen, werken 26 agribedrijven samen met zes kennisinstellingen aan duurzaam bodembeheer, ontwikkelen van betere bovengrondse teeltmethoden en het borgen van de opgedane kennis om zo het agricluster te versterken

Door de toenemende mondiale behoefte aan voedsel is het noodzakelijk om steeds zorgvuldiger om te gaan met de beschikbare grondstoffen. De verschraling van het landschap en de afnemende water- en bodemkwaliteit vereist een continue niet aflatende inzet op duurzaam bodembeheer, vermindering van ziektes en verhogen van voedselveiligheid, versterking van de biodiversiteit, vermindering van water- enenergieverbruik.

 

In het project Evergreen werken MKB bedrijven nauw samen met de kennisinstellingen op dit gebied. Het project krijgt hiervoor een bijdrage uit Kansen voor West II van € 1.672,500,00 De looptijd is januari 2016 tot 1 januari 2020.