kansenvoorwest-logo-middel-3186

Geef uw mening: Digitale consultatieronde Regionale Innovatie Strategie

Fijn dat u met ons mee wilt denken. Kijk hier voor de concept Regionale Innovatie Strategie (RIS) en doe mee met de digitale consultatieronde.

Hieronder vindt u de vragen. U heeft de tijd tot 21 oktober 2019 om ze te beantwoorden. Het spreekt vanzelf dat we u op de hoogte houden.

Heel hartelijk dank voor uw medewerking.

Digitale consultatieronde JTF Rijnmond
Geef uw mening

Fijn dat u met ons mee wilt denken. U heeft de tijd tot en met 27 aug 2021 om ze te beantwoorden.

Meer informatie over de consultatie via deze link >

De programmapartners gemeente Rotterdam, arbeidsmarktregio Rotterdam en provincie Zuid-Holland leggen deze invulling voor ter reactie. Daarbij vragen wij uw antwoorden op de volgende vragen:
Vraag 1

Wat vindt u van de benoemde knelpunten: zijn deze voor u herkenbaar, mist u knelpunten?
Vraag 2

Sluiten de interventies naar uw mening aan op de uitdagingen van deze transitieregio? Zo nee, wat mist u en waarom?
Vraag 3

Wat zijn volgens u de belangrijkste noodzakelijke investeringen voor deze transitie?
Vraag 4

Op welke wijze ziet u de mogelijke betrokkenheid van ieder van de benoemde doelgroepen in het programma?
Vraag 5

Heeft u behoefte aan aanvullende inzet van financiering vanuit EIB en Invest EU, voor het realiseren van met name infrastructurele opgaven (pijler 2 en 3 JTM)? Heeft u behoefte aan de Public Sector Loan Facility van de EIB? Zo ja, voor welke investeringsplannen en op welke termijn?