kansenvoorwest-logo-middel-3186

COVID-19 en de gevolgen voor Kansen voor West projecten

Verstrekken van extra voorschotten vanwege COVID 19
Helaas heeft Kansen voor West II geen extra gelden meer beschikbaar, wel hebben we beperkt de mogelijkheid een extra voorschot te verstrekken als gevolg van CORONA. De voorwaarden zijn als volgt:

1. Het is maximaal 10% per project.
2. De 10% is eenmalig
3. Er moet wel een CORONA gerelateerd gemotiveerd verzoek worden ingediend via het EFRO-portaal. U kunt daarbij kiezen voor de optie WIJZIGING en dan EXTRA VOORSCHOT AANVRAGEN.
4. Het voorschot wordt pas verrekend bij de vaststelling.
5. De 10 % geldt voor de hele Kansen voor West bijdrage voor een project.
6. Er geldt een gematigd beleid. Onze liquiditeitsmogelijkheden zijn beperkt. Dus het moet echt gaan om projecten, waar bedrijven door de COVID 19 crisis in problemen komen.

Coulance met betrekking tot verlengingsverzoeken
Het kan zijn dat uw project extra vertraging oploopt door de COVID-19 crisis. Vraagt u dan op tijd verlenging aan. Binnen onze mogelijkheden zullen wij die coulant behandelen, c.q. positief beoordelen. U kunt verlenging aanvragen via het EFRO-loket WIJZIGING.

Verantwoording in COVID 19 tijd bij Kansen voor West
Wij willen u aanmoedigen de voortgang in uw project te houden met uiteraard de beperkingen, die er zijn in acht nemend. Dat geldt ook voor de verantwoording. Dien uw voortgangsrapportages alstublieft op tijd in. Kansen voor West zal op het eind van 2020 voldoende middelen in Brussel gedeclareerd moeten hebben om geen geld te verliezen. We rekenen op U. Onze mensen zijn allemaal online, bereikbaar en aan het werk. Dus neem gerust contact op met uw accounthouder bij vragen.

Er zijn ook vragen binnengekomen over lastigheden ten aanzien van de verantwoording door de CORONA.
Als u delen van de verantwoording nog voorzag van “natte” handtekeningen, bijvoorbeeld de autorisatie van urenstaten van projectmedewerkers, dan is dat nu soms niet meer mogelijk, omdat niet iedereen kan scannen In dat geval is het toegestaan om dit voor de periode dat er beperkende CORONA-maatregelen van kracht zijn digitaal te doen.

De volgende 3 alternatieven voor natte handtekeningen op uren staten zijn toegestaan en deze mogen dus ook binnen Kansen voor West worden gehanteerd.
A. Het is akkoord om achteraf te tekenen.
B. Natte handtekening vervangen door elektronische/ in-gekopieerde handtekening
C. Schriftelijke ondertekende verklaring van de tweede ondertekenaar dat de ingediende urenstaten (gespecificeerd noemen of meesturen in een bijlage) zijn beoordeeld en goedgekeurd.

Voor alle alternatieven geldt dat in de dossiers wel duidelijk moet vastliggen gedurende welke periode deze afwijkende procedure ten gevolge van covid-19 van toepassing is geweest.

Neem bij vragen contact op met uw accounthouder en stem af wat in uw situatie het beste is.
Een tweede lastigheid kan zijn dat u voor uw mensen arbeidstijdverkorting heeft aangevraagd en dit (geheel of gedeeltelijk) vergoed krijgt. Dat verandert de bedragen per persoon die betaald en gemaakt zijn als loonkosten. Momenteel hebben we hier nog geen uniforme werkwijze voor. De situatie is voorgelegd aan de juristen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Is het bij u van toepassing, geef het dan in elk geval aan bij uw voortgangsrapportage.

Voor alle andere vragen over de verantwoording kunt u vanzelfsprekend terecht bij uw accounthouder.terug naar nieuwsbrief april 2020