kansenvoorwest-logo-middel-3186

Openstellingen Kansen voor West II

Overzicht van alle openstellingen van Kansen voor West II

De hoogte van de Kansen voor West-bijdrage die u voor uw project kunt ontvangen hangt af van de investeringsprioriteit waarbinnen de openstelling, waar u een aanvraag indient, valt. Dit is bepaald in de beleidsregel (http://www.kansenvoorwest2.nl/files/beleidsregel-opwest-2.pdf) onder artikel 1.5.

Dit betekent voor de prioriteiten 1 en 2:

Voor een project dat gericht is op de investeringsprioriteiten ‘Innovatie ’ of ‘Koolstofarme economie’ bedraagt de subsidie maximaal 40% van de totale subsidiabele kosten.

Dit betekent voor de prioriteiten 3 en 4:

Voor een project dat gericht is op de investeringsprioriteiten ‘Arbeidspotentieel’ , ‘Vestiging’ of ‘CLLD’ bedraagt de subsidie maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten.

Er mag worden afgeweken van deze maximale percentages. Indien dit van toepassing is wordt dit aangegeven in de publicatie in de Staatscourant van de betreffende openstelling (http://www.kansenvoorwest2.nl/nl/programma/publicaties-in-officiele-media/)

Openstellingen van 20 februari 2018 (open van 10:00 uur)

Rotterdam

Openstellingen van 15 januari 2018

provincie Noord-Holland

Openstellingen van 9 oktober 2017

provincie Zuid-Holland

Amsterdam

Openstellingen van 1 september 2017

provincie Zuid-Holland

Openstellingen van 29 augustus 2017

provincie Noord-Holland i.s.m. Amsterdam

Openstellingen van 26 juni 2017

Rotterdam

Openstellingen van 1 april 2017

provincie Zuid-Holland

Openstellingen van 15 februari 2017

Amsterdam

Openstellingen van 1 mei 2016

Bekendmaking subsidieplafond EFRO Operationeel Programma Noord-Holland (zie ook overheid.nl)

Stedelijke programma's

provincie Noord-Holland

Openstellingen van 1 april 2016

Subsidieplafonds EFRO Operationeel Programma Amsterdam (zie ook overheid.nl)

Stedelijke programma's

Amsterdam

Openstellingen van 15 februari 2016

Innovatie kapitaal Zuidvleugel (aan te vragen vanaf 15 februari 2016, gesloten op 1 april 2016)

Proof of Concept Financiering Zuidvleugel (aan te vragen vanaf 15 februari 2016, gesloten op 1 april 2016)

Openstellingen van 1 november 2015

Subsidieplafonds EFRO Operationeel Programma Amsterdam (zie ook overheid.nl)

Stedelijke programma's

Amsterdam

Openstellingen van 1 april 2015

Subsidieplafonds EFRO Operationeel Programma West Nederland (zie ook overheid.nl)

Stedelijke programma's

Amsterdam

Den Haag

Rotterdam

Utrecht

Provinciale programma's

provincie Flevoland

provincie Noord-Holland

provincie Utrecht

provincie Zuid-Holland