kansenvoorwest-logo-middel-3186

Zuid-Holland

Subsidieplafonds en subsidieregeling cofinanciering EFRO provincie Zuid Holland en mandaatverlening (zie ook overheid.nl)

Bekendmaking subsidieplafond kapitaal Kansen voor West II (9 februari 2016, zie ook overheid.nl)

De Managementautoriteit is het uitvoerend orgaan voor de cofinancieringsmiddelen van de provincie Zuid-Holland. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland heeft de Managementautoriteit mandaat en machtiging verleend om subsidies te verstrekken ten laste van de Subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-Holland.

De openstellingen van de provincie Zuid-Holland

Informatie

Vigerend regionaal beleid:

Kansen voor West/Provincie Zuid-Holland
Jean-Christophe Spapens en Vincent Fleurke
T: 070 – 4418267 en 070 – 4417091
Bezoekadres: Zuid-Hollandplein 1, Den Haag