kansenvoorwest-logo-middel-3186

Do IoT vouchers voor 5G innovatie in Zuid Holland

Op 10 mei 2021 opent Kansen voor West de openstelling Do IoT vouchers voor 5G innovatie in Zuid-Holland. Er komt een budget van € 500.000 beschikbaar, bedoeld voor bedrijven die op 5G technologie gebaseerde innovaties ontwikkelen. Met de vouchers worden de expertise en faciliteiten van Do IoT Fieldlab op laagdrempelige wijze toegankelijk gemaakt voor innovatieve ondernemers.

5G Innovatie in Zuid-Holland

De telecomsector werkt aan de uitrol van 5G, de nieuwste generatie mobiele communicatietechnologie. 5G maakt nieuwe Internet of Things (IoT) toepassingen mogelijk, waarbij grote aantallen apparaten informatie uitwisselen via een draadloos netwerk. De snelle verbindingen met korte reactietijden en de zeer hoge betrouwbaarheid van 5G maken het mogelijk om talloze industriële en maatschappelijke innovaties op de markt te brengen op het gebied van o.a. mobiliteit, industrie, logistiek, landbouw, gezondheid en veiligheid.

Do IoT Fieldlab

Delft on Internet of Things (Do IoT) Fieldlab is een initiatief van TU Delft, TNO, MRDH, Holland Rijnland, de gemeenten Delft en Katwijk en de provincie Zuid-Holland. Do IoT Fieldlab ondersteunt bedrijven in de ontwikkeling van nieuwe IoT toepassingen op basis van 5G technologie: 1) om de kansen van deze nieuwe technologie voor hun bedrijfsvoering (b.v. fabriek, logistiek proces) te verkennen; 2) in de technische ontwikkeling en het testen van innovatieve nieuwe producten en diensten die gebruik maken van 5G; en 3) om de samenwerking met wetenschap, overheid en eindgebruikers te intensiveren.

Do IoT Fieldlab biedt direct en snel toegang tot kennis die door TU Delft en haar partners ontwikkeld wordt op het gebied van communicatietechnologie en IoT. Het Fieldlab biedt ook de faciliteiten aan waarmee onderzoekers, grote en kleine bedrijven, startups en studenten allerlei 5G toepassingen kunnen ontwikkelen en testen. Er kan gebruik worden gemaakt van de operator neutral 5G-infrastructuur op de testlocaties The Green Village op TU Delft Campus en Unmanned Valley in Katwijk en op nieuw te ontwikkelen locaties waar van de Do IoT infrastructuur gebruik wordt gemaakt. Daarnaast kan een mobiele testopstelling worden gebruikt voor testen op andere locaties.

Meer informatie kunt u vinden op www.doiotfieldlab.nl

De openstelling

De openstelling is bedoeld voor ondernemers die innovaties met 5G-technologie willen ontwikkelen, testen en demonstreren die bijdragen aan een betere samenleving. Deze innovatieve ondernemers kunnen de vouchers bij Do IoT Fieldlab inzetten om gebruik te maken van de faciliteiten, expertise en ondersteuning.

In de openstelling zijn 3 typen vouchers opgenomen:

De haalbaarheidsvoucher kan worden gebruikt als financiële ondersteuning voor de inzet van experts en het gebruik van faciliteiten van Do IoT Fieldlab om de technische haalbaarheid en marktpotentie van een innovatie-idee te toetsen. Met deze voucher krijgt u ten hoogste 90 % van de door TU Delft gefactureerde kosten vergoed, exclusief BTW, met een maximumbedrag van € 10.000.

Een pilotvoucher kan worden gebruikt voor de inzet van experts en het gebruik van test faciliteiten van Do IoT Fieldlab om een innovatie in de praktijk te testen en valideren met gebruik van de Do IoT Fieldlab faciliteiten op test-locaties (The Green Village / Unmanned Valley / on-site met mobiele opstelling). Met deze voucher krijgt u ten hoogste 80% van de door TU Delft gefactureerde kosten vergoed, exclusief BTW, met een maximumbedrag van € 25.000.

De pilot-plus (R&D)-voucher is bedoeld voor de kosten die de aanvrager maakt voor de inzet van experts van Do IoT FIeldlab en de externe kosten om een prototype te ontwikkelen en te testen met gebruik van de Do IoT Fieldlab faciliteiten op test-locaties (The Green Village / Unmanned Valley / on-site met mobiele opstelling). Met deze voucher krijgt u ten hoogste 90 % van de door TU Delft gefactureerde kosten vergoed, exclusief BTW en met een maximumbedrag van € 25.000, en 50% op gemaakte kosten voor prototyping, gefactureerd door TU Delft, met een maximumbedrag van € 25.000.

Contact

Bent u benieuwd of uw project past bij het programma ‘Do IoT Vouchers voor 5G Innovatie in Zuid-Holland’? Neem dan vanaf 10 mei 2021 contact op met Do IoT Fieldlab (E-mail: info@doiotfieldlab.nl ). De experts gaan graag met u het gesprek aan om te kijken of uw project past bij de doelstellingen en in aanmerking komt voor een van de vouchers.

Voor een formele aanvraag dient de aanvrager een ondertekende offerte van TU Delft, samen met een kort projectplan en -begroting aan te leveren. Aanvragers moeten daarnaast verklaren dat zij aan de eisen voor de-minimissteun voldoen en niet in financiële moeilijkheden verkeren. Deze formulieren kunt u vinden  bij documenten.