kansenvoorwest-logo-middel-3186

Andela Robot Weeder

De Andela Robot Weeder; een volledig gerobotiseerde en autonoom rijdende wiedmachine.

Werkt bij verschillende gewassen en onder alle veldomstandigheden. Diverse onkruiden worden gedetecteerd en verwijderd. 

Meer lezen:

https://www.andela-tni.nl/nl/

@info@andela-tni.nl

#landbouw #robot #groen #digitaal

 

ANDELA ROBOT WEEDER

 

Het ANDELA ROBOT WEEDER project heeft als doelstelling een vermarktbare, volledig gerobotiseerde en autonoom rijdende wiedmachine te realiseren, die in verschillende gewassen en onder alle veldomstandigheden de diverse onkruiden detecteert en verwijdert. 

 

De gerobotiseerde wiedmachine levert een oplossing voor een aantal actuele aandachtspunten in de biologische én gangbare akkerbouw:

 

  • Het zeer arbeidsintensieve (handmatige) verwijderen van onkruid op de akkers in de biologische teelt vraagt veel capaciteit (manuren). Deze, vrijwel uitsluitend door buitenlandse seizoenkrachten ingevulde en fysiek inspannende arbeid is steeds minder beschikbaar. 
  • Bovendien is handmatig wieden kostbaar en onvoldoende trefzeker. De beschikbaarheid van wieders op het juiste moment/groeistadium is onzeker en de kans dat tijdens dat wieden (teveel) onkruid gemist wordt is aanzienlijk.
  • De internationaal steeds stringentere toelatingsnormen én navenant beperkter gebruik van betrouwbaar werkende herbiciden. 
  • Het tegengaan van bodemverdichting en gewasbeschadiging.

 

Voor dit laatste nadeel ontwikkelde Andela Techniek & Innovatie jaren geleden al een oplossing. De Andela Solar Weeder (een zelfrijdende wiedkar); die wereldwijd verkocht wordt. 

 

De ANDELA ROBOT WEEDER is de doorontwikkeling van een prototype robotgestuurde wiedmachine, die onkruid ín de rij verwijdert; maar nu, in plaats van met één, met een veelvoud aan wiedunits uitgerust wordt, die het onkruid geheel automatisch detecteert en verwijdert. 

 
De doorontwikkeling betreft:

  • Een innovatieve oplossing voor de naar verhouding grotere vermogensbehoefte
  • Inpassen van geïntegreerde RTK besturing
  • Programmeren en optimaliseren van de verschillende robotarmen (en vooral de synergie daartussen) en doorontwikkelen AI, teneinde
  • Snelheid en precisie te vergroten voor een zo hoog mogelijke capaciteit.


Het project ANDELA ROBOT WEEDER sluit aan bij zowel de groene als de digitale transitie die het REACT-EU programma voor ogen heeft. Het gebruik van de ANDELA ROBOT WEEDER machines op vele plaatsen in Europa, zal de voortrekkersrol van Nederland en de provincie Flevoland in het bijzonder op het gebied van innovatieve akkerbouw bevestigen en versterken.

Looptijd van het project is van 15 februari 2021 – 30 september 2023

Het project heeft zich gekwalificeerd voor een bijdrage van Kansen voor West.