kansenvoorwest-logo-middel-3186

€ 7.000.000 euro opengesteld door Rotterdam en de Provincie Zuid Holland voor Groen in het Haven Industrieel Complex (HIC) in Rotterdam op 15 februari 2021

Binnen het REACT-EU deel van Kansen voor West wordt op 15 februari 2021 een call opengesteld voor projecten die, in het licht van de afspraken uit het Klimaatakkoord, bijdragen aan een CO2-emissiearme en grondstoffen neutrale industrie in het Haven Industrieel Complex (HIC) in Rotterdam. De call richt zich specifiek op drie thema’s:

  1. a) het nuttig gebruik van CO2 uit industriële emissies (de zogenaamde CCU, Carbon Capture Utilization);
  2. b) de inzet van biogrondstoffen voor de productie van chemicaliën en / of biobrandstoffen (de zogenaamde biobased projecten)
  3. c) de verwerking van afvalstromen (zoals plastic en GFT) tot nuttige moleculen (de zo-genaamde Waste-to-Value projecten).

Binnen deze drie thema’s gaat het om ‘icoonprojecten’ die bouwstenen vormen voor de realisatie van een circulaire, groene en gedecarboniseerde chemische industrie in het HIC Rotterdam. De betreffende projecten vernieuwen bestaande waardeketens of vormen de bouwsteen van nieuwe (passende) waardeketens in het HIC Rotterdam. De fysieke landing in het HIC is veiliggesteld en inpassing in lokale waardeketens wordt gefaciliteerd.

 

Maximale bijdrage uit het Kansen voor West programma is € 2.000.000 per aanvraag en maximaal 60% van de subsidiabele kosten. U project moet passen binnen de kaders van

de programmafiches van Kansen voor  West (www.kansenvoorwest2.nl/files/programmafiches-en-toelichting-lancering-react-eu-binnen-kansen-voor-west-ii-2.pdf) en binnen het vigerend regionaal beleid.

 

Bent u geïnteresseerd, dan adviseren wij u dringend om contact op te nemen met uw steunpunt (https://www.kansenvoorwest2.nl/nl/steunpunten/zuid-holland).

Volg ons ook linkedin: www.linkedin.com/company/kansen-voor-west

 

Volg ons ook op onze website www.kansenvoorwest2.nl en de nieuwsbrief.