kansenvoorwest-logo-middel-3186

ShareBouw Amsterdam

Aanleiding. Door de COVID-19 crisis is de positie van veel Amsterdammers op de arbeidsmarkt kwetsbaar. Tegelijkertijd vraagt de verduurzamingsopgave van de gemeente Amsterdam zowel meer vakmensen in de bouw (instroom, zij-instroom), als dat (toekomstige) vakmensen beschikken over de juiste (digitale) competenties van de toekomst. Doelstelling. Het doel van dit project is bijdragen aan de realisatie van de BouwAcademie als een toonaangevende leer-werk-innoveer omgeving, die (aankomende) vakmensen ondersteunt bij het leren van de competenties die de verduurzamingopgave nu en in de toekomst vraagt (upskilling, reskilling, instroom), en bedrijven ondersteunt bij innovatie en innovatie adoptie. De BouwAcademie kan hierdoor een sterke bijdrage leveren aan het verminderen van de mismatch op de arbeidsmarkt en het duurzaam betrekken van kwetsbare groepen, en het realiseren van de verduurzamingsopgave van de gemeente Amsterdam (vergroening). Activiteiten en resultaten. Er zijn 5 samenhangende werkpakketten gedefinieerd om de randvoorwaarden te creëren voor het verminderen van de mismatch op de arbeidsmarkt en de verduurzaming van de bebouwde omgeving. Onderscheidend is dat we hierbij onderwijsvernieuwing verbinden aan innovatie en innovatieadoptie in de bouw: werken-leren-innoveren. Werkpakket 1 focust op het gebouw van de BouwAcademie. De locatie wordt zo verbouwd en beheerd dat leren, werken en innoveren samenkomen. Werkpakket 2 focust op de ontwikkeling van een sterk en duurzaam lerend netwerk bestaande uit onderwijs, (MKB) bedrijven, onderzoekspartners en andere stakeholders (learning community). We ontwikkelen hiervoor een overdraagbare aanpak. Werkpakket 3 richt zich op het vergroten van het inzicht in de impact van innovaties in de bouw (oa op het werk en de genodigde skills), het innoveren van MKB bedrijven met onderzoekspartners, en het ontwikkelen van een aanpak voor innovatieadoptie bij MKB bedrijven. Werkpakket 4 gaat over onderwijsvernieuwing. Technologische innovaties en hun betekenis worden geïntegreerd in verschillende opleidingen. We ontwikkelen daarnaast een doorlopende leerlijn van niveau 1 naar niveau 2, certificeerbare eenheden (upskilling, reskilling) en een aanpak voor het vergroten van de instroom van jongeren. Werkpakket 5 omvat het projectmanagement. Partners. De partners in het project zijn het ROC van Amsterdam (penvoerder), Bouwmensen Amsterdam, Bouwend Nederland en TNO. We vertegenwoordigen hiermee het onderwijs, bedrijven en kennispartners en werken nauw samen in de verschillende werkpakketten. Effecten. Studenten, vakmensen en zij-instromers verwerven (op maat) de juiste competenties voor het werk van de toekomst, wat bijdraagt aan hun duurzame inzetbaarheid, werkplezier en (intersectorale) mobiliteit. MKB bedrijven krijgen zicht op nieuwe technologie, beschikken over meer en productieve medewerkers met de juiste skills, innoveren samen met onderzoekspartners, en worden ondersteund bij het laten landen van innovaties in hun dagelijkse praktijk. Het onderwijs kan opleidingen en certificeerbare eenheden continue aanpassen aan de competenties die van (toekomstige) vakmensen worden gevraagd, richt zich op nieuwe doelgroepen (zij-instroom), en trekt door de combinatie van leren, werken en innoveren meer studenten, vakmensen en zij-instromers. De maatschappelijke opbrengst is dat het aanwezige arbeidspotentieel beter wordt benut en de mismatch afneemt, en hiermee ook de verduurzaming van de bestaande bouw in Amsterdam mogelijk wordt gemaakt.

Onderdeel van het programma REACT EU, waarmee de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie stimuleert. 

 

Looptijd van 1 april 2021 tot en met 31 december 2023.

Bijdrage van Kansen voor West: € 1.499.974,00

Voor meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

Een goede samenwerking