kansenvoorwest-logo-middel-3186

'Proefkamers' laten ouderen wennen aan e-health aanbod.


Wereldwijd komen er meer ouderen. In Nederland is in 2040 naar schatting 26 procent van de bevolking ouder dan 65 jaar en 9 procent ouder dan 80 jaar. De economische impact van deze trend, ook wel ‘Silver Economy’ genoemd, wordt geschat op liefst $15 biljoen wereldwijd in 2020.

Binnen de ‘Silver Economy’ zijn de verwachtingen hoog gespannen ten aanzien van eHealth producten en diensten, die de zelfredzaamheid en het welbevinden van ouderen ondersteunen. 

Echter, het is niet al (g)oud wat er blinkt. Kijken we om ons heen dan is de praktijk dat ouderen en degenen die hen verzorgen moderne technologieën maar moeizaam adopteren. Het innovatieve MKB is derhalve op zoek naar manieren om daar verbetering in aan te brengen.

Er komt een 'Proefkamer' bij vijf zorginstellingen: een kortdurend verblijfomgeving waar ouderen (in crisis) met zorgprofessionals en betrokkenen een palet aan eHealth innovaties begeleid kunnen ervaren en eigen maken. Het aanbod, 17 innovaties van zeven regionale eHealth aanbieders (starters, ondernemers, hogeschool), varieert van sensortechnologie voor heuprevalidatie thuis, een ‘coach’ voor het bewaken van de dagelijkse inspanning, tot een slim ‘buurthorloge’ en adaptieve breintraining. Bij succesvolle adoptie in het kortdurend verblijf, zet het eHealth implementatietraject zich voort richting integratie in de thuisomgeving en brede opschaling in het netwerk.

Via deze Proefkamers krijgt het deelnemend MKB toegang tot klanten en markten en kan een impactvolle business case uitwerken. De GezondheidFabriek, penvoerder van het project, zal de kennis opgedaan in het project borgen en duurzaam toepassen in de exploitatie van het FieldLab na afloop van het project. Voor expertise op het terrein van co-creatie, technologie acceptatie modellen, innovatieve business modellen, alsmede zorginhoud wordt gebouwd op het netwerk van het Ben Sajet Centrum, samenwerking van o.a. de Vrije Universiteit en Hogeschool van Amsterdam, en het Big Data Value Centrum.

Na drie jaar versterkt het project de ‘Silver Economy’ met:
• Maximaal 17 internationaal vermarktbare eHealth innovaties.
• Heeft het regionale, innovatieve MKB toegang tot het ‘eHealth Gebruikers Gilde’ (of FieldLab
• Zijn er 240-1500 eHealth toepassingen, sociaal én technologisch, geïntegreerd door ouderen en betrokkenen in 240-375 woningen in de metropoolregio Amsterdam;
• Is er een brede eHealth opschalingscoalitie gevormd van ten minste 1500 eHealth bewuste ouderen, 50 eHealth deskundige (thuis)zorgprofessionals, en 100 betrokken organisaties;
• En maken zorgaanbieders hun organisaties ‘future proof’ door integratie van eHealth in het dienstenaanbod, ook na de project periode.

Looptijd van 12 december 2017 t/m 31 december 2021.

Bijdrage van Kansen voor West € 890.361

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

 

Een goede samenwerking