kansenvoorwest-logo-middel-3186

H2 Pioniers Utrecht

Groene waterstof speelt als energiedrager een cruciale rol in de energietransitie, het realiseren van een koolstofarme economie en het behalen van de klimaatdoelstellingen. Een toepassing met veel potentie is die als brandstof voor vervoermiddelen; auto’s, bestelauto’s, busvervoer, vrachtvervoer, maar ook voor een sector als de binnenvaart. Er is in dat speelveld echter sprake van een aanhoudende drempel voor de grootschalige doorbraak; namelijk het gelijktijdig oplopen van vraag en aanbod naar groene waterstof. Het doorbreken van deze impasse is cruciaal voor de grootschalige toepassing en de beoogde groei van het totaalaantal van zgn. Fuel Cell Electric Vehicles (FCEV) in ons land: 300.000 voertuigen in 2030.

Het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) heeft met H2U Utrecht Holding BV en Hogeschool Utrecht middels H2 Pioniers Utrecht een uniek initiatief gestart om een oplossing voor dit probleem te bieden en waterstof regionaal succesvol te introduceren. Middels een samenwerking tussen een groot aantal Utrechtse ondernemers op (primair, maar niet beperkt tot) industriegebied Lage Weide wordt zowel een vloot FCEV-voertuigen gerealiseerd als een tanklocatie. Met andere woorden de creatie van gelijktijdig een vraag- én een aanbodzijde van waterstof.

Het project H2 Pioniers Utrecht betreft de realisatie van een waterstoftankstation waar door middel van een 0,45MW electrolyser lokaal groene waterstof wordt geproduceerd (met duurzaam opgewekte energie) en opgeslagen. Hiermee kan in de behoefte van ruimschoots 150 voertuigen worden voorzien en zal er op jaarbasis rond de 830 ton reductie in CO2-uitstoot worden gerealiseerd. Het station zal een 350 bar en een 700 bar tankvoorziening hebben waardoor zowel lichte als zwaardere voertuigen kunnen tanken. Opslag in een mobiele container maakt daarnaast het vervoer van de geproduceerde waterstof mogelijk waardoor ook andere vormen van afnemers kunnen worden bediend (denk aan scheepvaart, heftrucks, intern transport).

Het project hoopt op deze wijze niet alleen een vliegwieleffect voor de regio zelf te realiseren maar tevens aan te tonen dat groene waterstof als brandstof voor voer- en vaartuigen op deze wijze succesvol geïntroduceerd kan worden; een landelijk eenvoudig te kopiëren concept dat daarmee de verdere acceptatie en het gebruik van waterstof de noodzakelijke stimulans geeft.

 Looptijd van 11-06-2020 to 30-06-2022

Een goede samenwerking