kansenvoorwest-logo-middel-3186

BlackReactor

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK'S), is een verzamelnaam voor een groep schadelijke kankerverwekkende stoffen. Voorbeelden zijn Naftaleen, Chryseen en Antraceen. PAK’s komen vooral gebonden aan fijn stof in de lucht voor en kunnen zo over grote afstanden getransporteerd worden. Door neerslag of droge depositie kunnen PAK’s ook op de bodem, op gewassen of in oppervlaktewater terechtkomen. PAK’s worden in het lichaam opgenomen door inademing of via de voeding, bijvoorbeeld door het eten van aangedaan voedsel.

Veel bedrijven in de regio west kampen met de uitstoot van PAKS. Op dit moment zijn koolstoffilters, scrubbers en ‘verbranders’ de enige beschikbare technologieën waarmee PAKS uit de lucht gefilterd kunnen worden. Probleem is echter dat - afhankelijk van de specifieke PAKS - de efficiëntie van koolstoffilters en scrubbers vaak te wensen over laat en het ‘verbranden’ erg veel energie verbruikt. Daarnaast zijn ze niet duurzaam in economische en milieutechnische zin en in het geval van koolstoffilters ze vrij snel vervangen moeten worden en het gebruikte koolstof als zwaar chemisch afval moet worden afgevoerd.

BlueReactor systems heeft een Niet Thermisch Plasma Katalytische Reactor ontwikkeld. Deze zorgt ervoor dat PAKS worden afgebroken. In tegenstelling tot alternatieve technologieën zoals koolstoffilters , scrubbers en verbranders gebruikt de reactor:
• naar verwachting >98,5% minder energie
• 100% minder water
• 100% minder chemische reagenten
Ook gebruikt de reactor 50% minder energie dan bestaande plasma (ozon) reactoren die vaak worden ingezet om lucht te reinigen met behulp van ozon injectie.

Op dit moment wordt de reactor deze reeds toegepast in de voedingsmiddelenindustrie. Recent zijn er een kleinschalige tests uitgevoerd met de reactor bij enkele bedrijven uit het zware industriële segment in de regio West. Hieruit bleek dat deze maar liefst 85% van de PAK'S uit de lucht kon verwijderen. De BlueReactor lijkt hiermee dus een zeer interessant alternatief voor industrieën die kampen met PAKS uitstoot.

BlueReactor Systems wil daarom in dit project graag een grootschalig prototype ontwikkelen van de plasmareactor welke volledig is afgestemd op het verwijderen van PAKS bij (zware) industrieën: de BlackReactor. De bedoeling is om een grootschalige pilottest uit te voeren bij enkele bedrijven uit de regio, zodat kan worden aangetoond dat de technologie ook op grote schaal werkt. Als de resultaten positief zijn, kan worden aangenomen dat de BlackReactor ook voor andere industrieën efficiënt, goedkoop en effectief PAK'S uit de lucht kan verwijderen.

Onderdeel van het programma REACT EU, waarmee de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie stimuleert. 

 

Looptijd van 1 maart 2021 tot en met 31 januari 2023.

Bijdrage van Kansen voor West: € 150.761,00

Voor meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

Een goede samenwerking