kansenvoorwest-logo-middel-3186

Uitslag SIOS zesde en laatste Ronde

Vorige week hebben de bewoners van Duindorp, Havenkwartier, Dorp en Scheveningen Bad weer mogen kiezen welke door de medebewoners opgezette projecten het best voldoen aan de SIOS-criteria van leren, werken en verbinden. Verbinden van jong en oud, en van burger en bedrijfsleven.

Tijdens deze laatste ronde heeft de bevolking uit de kusstrook gekozen voor haar geschiedenis.

 

In deze laatste ronde is er gekozen voor een alternatieve stemwijze via onze facebook/website met als gevolg dat er een nog hogere opkomst is geweest dan de vorige rondes.

Voor het Community Led Local Development (CLLD) programme van de Europese Unie is SIOS een ‘proefproject’, oftewel een pilot. Vandaar dat er naast de ‘gewone’ manier van stemmen, ook voor een ‘facebook’ alternatief is gekozen. Gebleken is dat heel veel mensen (iets minder dan de helft van het totaal) de voorkeur hebben gegeven om via facebook/website te stemmen. Toch hebben de ‘gewoon ingevulde stembiljetten’ de doorslag gegeven bij onderstaande uitslag.

Tijdens deze laatste ronde heeft de bevolking uit de kusstrook gekozen voor haar geschiedenis.

Enerzijds door steun te geven aan het tot stand brengen van de museale ruimte op de Sch 236 Noordster, de vleetlogger die de afgelopen twee jaar door heel veel vrijwilligers met ondersteuning van het Schevenings bedrijfsleven en ROC studenten stukje voor stukje wordt gerestaureerd.

Anderzijds is er veel belangstelling gebleken om de verhalen over de evacuatie tijdens WO-II van de vele mensen uit de kuststrook te verzamelen. Een initiatief dat – nu het nog kan – uit de monden van de geëvacueerde mensen zelf kan worden opgeschreven.

Daarnaast is er ondersteuning gegeven aan opleiding. Enerzijds opleiding in de sport en anderzijds kennismaking met de ontwikkelingen op zee. Onder het kopje ‘Scheveningers in beweging’ is het doel van SVV om meer Scheveningse coaches op te leiden en daardoor nog meer jongeren te helpen bij het sporten. Daarnaast hebben de Jachtclub en het Maris College de handen ineengeslagen om jongeren ‘de zee te laten proeven’.  Dat laatste door basisschoolleerlingen mee te nemen op zee om daar niet alleen te leren vissen, maar ook de zeewierboerderij te bezoeken en kennis te maken met de werking van windmolens: in het klein op school en in de werkelijkheid op zee. Een unieke gelegenheid.

Stimulering van de sport wordt ook gedaan via de restauratie-activiteiten bij SV Duindorp waar de als vrijwilliger werkende professionals de andere vrijwilligers begeleiden.

Als laatste project is gekozen om ondersteuning te geven aan de kunstwedstrijd ‘Verbinden’, waar enerzijds een zestigtal Scheveningse kunstenaars via de kunst hun visie geven op het thema, en anderzijds jongeren uitgenodigd worden om hun eigen visie op deze thematiek ten toon te spreiden.