kansenvoorwest-logo-middel-3186

Stakeholders Bijeenkomst Den Haag Kansen Voor West III (2022-2029)

Op vrijdag 8 oktober was er een goed bezochte bijeenkomst met zo’n veertig stakeholders uit het bedrijfsleven, het onderwijs, de overheid en wijk-gebonden projecten waarbij het stedelijk programmadeel van Kansen voor West III centraal stond.

De setting van deze bijeenkomst sprak tot de verbeelding. De gekozen locatie ‘The New Farm’ staat in de Haagse wijk Groente- en Fruitmarkt. Deze wijk grenst aan de wijken Laakkwartier en Spoorwijk, Moerwijk, Transvaalkwartier en Schilderswijk. Het ligt daarmee centraal in de ontwikkelgebieden die van toepassing zijn op het stedelijk programmadeel van Kansen voor West Den Haag. Dé plek dus om van gedachten te wisselen over het nieuw programma.

Roderik Wuite, directeur van The New Farm, heeft een tijdens het welkomstwoord meer verteld over de transitie van het pand en op welke wijze Kansen voor West hieraan bijdraagt. The New Farm is een voormalige Philipsfabriek met een oppervlakte van ruim 13.000m2. De afgelopen periode is het gebouw volledig verbouwd tot een bedrijfsverzamelgebouw voor maakbedrijven. Met circulariteit, Innovatie en Sociaal ondernemerschap als centrale thema’s biedt The New Farm een inspirerende voor ondernemers die werken aan oplossingen van de toekomst. De innovaties leiden tot nieuwe kennis, duurzame productieprocessen en nieuwe banen en geven een impuls aan de Haagse economie en de lokale werkgelegenheid. In 2022 worden de laatste etages voorzien van innovatieve box-in-box-werkunits waarmee nog meer flexibele en duurzame werklocaties worden gecreëerd.

Tijdens de interactieve stakeholdersbijeenkomst heeft het programmabureau Kansen voor West Den Haag kort teruggeblikt op Kansen voor West II/ REACT EU om vervolgens een toelichting te geven op de gekozen hoofdlijnen van nieuwe stedelijke programma met de daar bijhorende ontwikkelgebieden. In het bijzonder ging het hierbij over de prioriteit Duurzame Stedelijke Ontwikkeling. Den Haag ontvangt in het nieuwe programma, net als de overige G4 steden, EFRO-budget om de verschillen in de stad te verkleinen. Dit zal gedaan worden aan de hand van twee actielijnen. De eerste actielijn betreft het ‘Bevorderen van de transities in de ontwikkelgebieden’. Deze actielijn richt zich op gebiedsgerichte stimulans en draagvlak onder bewoners en ondernemingen die moeite hebben met het meekomen in de maatschappelijke uitdagingen en transities. De transitieopgave en maatschappelijke uitdagingen gaan over de volle breedte. Door samen te werken aan innovaties en de wijkeconomie in te richten naar een toekomstbestendig model, vergroten we de kansen voor bewoners en lokale ondernemers, verkleinen we de afstand tussen groepen in de maatschappij en investeren we in het vergroten van draagvlak.

De tweede actielijn gaat over het ‘Versterken arbeidspotentieel gekoppeld aan transities in ontwikkelgebieden’. De vraag die hierbij opkwam ging over het waarom blijven inzetten op de Arbeidsmarkt binnen Kansen voor West III. Het antwoord hierop was eigenlijk heel eenvoudig; ‘de arbeidsmarkt is op vele fronten volop in beweging’. We kunnen stellen dat trends als digitalisering, globalisering en vergrijzing een steeds groter beroep doen op de wendbaarheid van mensen. Het belang van een goed opgeleide en wendbare beroepsbevolking wordt daarmee steeds groter. Daarnaast blijven bepaalde groepen nu al achter. Dit maakt de vraag hoe de talenten van de beroepsbevolking (blijvend) benut worden urgent. Verdere stappen zijn noodzakelijk om nu en in de toekomst talent goed te blijven benutten door onder andere onbekend talent en onbenut arbeidspotentieel te koppelen aan de veranderde vraag van werkgevers ingegeven door de grote transities.  

Na het plenaire deel zijn de deelnemers tijdens een kookworkshop in de Kookfabriek aan de slag gegaan met het bereiden van culinaire hoogstandjes die bij de aansluitende borrel werden gepresenteerd. Deze opzet bleek een schot in de roos. Tijdens het samenwerken ontstond er een dynamische sfeer waarin diverse interessante gesprekken werden gevoerd, kwamen nieuwe ideeën en inzichten naar boven en ontstonden verassende verbindingen. De vraag was om deze input op te schrijven op de flipovers die bij de acht kookeilanden waren neergezet. Het resultaat; volgeschreven vellen papier met nieuwe projectideeën, aandachtspunten voor het nieuwe programma, suggesties voor consortia en nieuwe stakeholders, etc. Allemaal zeer waardevol en voor zover mogelijk ook verwerkt in het Haagse stedelijke programma.

Het operationeel programma inclusief het stedelijke programma is inmiddels door het Haagse college geaccordeerd en vrijgegeven voor verdere indiening in Brussel. We hopen op een spoedige goedkeuring door Brussel, zodat we eind april 2022 de eerste budgetten kunnen openstellen. 

Klik hier voor een impressie van een geslaagde bijeenkomst!

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via de LinkedInpagina van Kansen voor West!

Team Kansen voor West Den Haag

Voor meer info bel of mail gerust met ons.

Frank Puchala

Programmamanager Kansen voor West

Frank.puchala@denhaag.nl

0625772670