kansenvoorwest-logo-middel-3186

Neem deel aan de consultatieronde over de toekomst van de structuurfondsen

De Europese Commissie heeft onlangs een serie online openbare consultatierondes gelanceerd waar alle geïnteresseerde organisaties en burgers aan kunnen deelnemen. Het doel is, heel breed in beeld te krijgen hoe het EU-budget na 2020 zo goed mogelijk kan worden gebruikt. De Europese Commissie zal de uitkomsten laten meewegen in de uiteindelijke voorstellen.

De enquête is in alle talen van de Unie beschikbaar. U heeft de tijd tot 8 maart om hem in te vullen. https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2eec41ff-e859-c4c9-1b47-86c508612517

De komende maanden zal de Europese Commissie voorstellen doen voor de volgende subsidieperiode van EU-fondsen en Programma’s (zoals het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en Kansen voor West). Deze voorstellen geven aan waar Europa na 2020  vooral in zal willen investeren. Dit mede met het oog op de grote uitdagingen waarvoor de Unie zich gesteld ziet.

Het mag duidelijk zijn dat hoe meer mensen meedoen aan de consultaties, hoe meer daar de belangstelling voor het cohesiebeleid uit blijkt. Veel belangstelling ondersteunt de inspanningen die leiden tot een sterk cohesiebeleid als steunpilaar van de toekomst van de EU.

Wij vragen u de enquête in te vullen en, waar mogelijk, de link ook door te sturen aan alle personen of organisaties die voor u van belang zijn.