kansenvoorwest-logo-middel-3186

BBBLS-kas

De glastuinbouw staat onder grote druk om te verduurzamen—zij is immers verantwoordelijk voor 3.4% van de CO2-uitstoot van Nederland.

Ook al worden kassen alsmaar zuiniger, de daling van de CO2-uitstoot door de glastuinbouw is gestagneerd—die is zelfs toegenomen in 2019 . De overheid past meer en meer CO2-heffingen toe om verdere verduurzaming te forceren, maar er bestaan vooralsnog geen goede oplossingen om de uitstoot verder te beperken. Er worden zoveel kassen bijgebouwd, dat de groenlabel-kas – die gezien wordt als dé duurzame kas van Nederland – de totale CO-uitstoot van de glastuinbouw niet kan vertragen. BBBLS kan dit wel realiseren met de klimaat neutrale BBBLS-kas, die de CO2-uitstoot tot nul reduceert.

 

De BBBLS-kas heeft, in tegenstelling tot de ‘duurzame’ groenlabel-kassen, dubbele zijwanden en een dubbeldak met een 50-cm tussenruimte. In deze tussenruimte kunnen zeepbellen (BuBBLeS) gepompt worden. Een zelfontwikkeld zeepmengsel wordt door een speciaal net geblazen, waardoor er zeepbellen ontstaan. Een standaard Venlo-kas kan daarmee binnen 20 minuten gevuld worden.

 

De zeepbellen isoleren door hun inherente natuurlijke eigenschappen. Ze zorgen dat warmte en koude van buiten niet in de kas komen en dat het overschot aan licht weerkaatst wordt. Een groot voordeel van zeepbellen is dat het isoleert terwijl de lichttransmissie gunstig blijft. Hierdoor krijgen gewassen het nodige licht, maar niet te veel. BBBLS is het enige systeem dat e´n goed isoleert e´n genoeg licht doorlaat.

 

De reductie in CO2-uitstoot is direct het gevolg van de reductie in het energieverbruik van de kas. Dit is mogelijk doordat de BBBLS-kas tot tien keer beter isoleert dan groenlabel-kassen en gebruikt maakt van warmte- en koudebuffers. Daarnaast kan de BBBLS-kas beter reageren op het weer en dus beter gebruik maken van de energie van de zon om te verwarmen. De BBBLS-kas zorgt ook voor een opbrengstverhoging van groenten- en sierplantenteelt door het verhoogde CO2-gehalte, meer daglicht op plantniveau en een uniformer klimaat vergeleken met een groenlabel-kas. Het verhoogde CO2-gehalte en het uniformer klimaat is mogelijk doordat de BBBLS-kas niet hoeft te ventileren door ramen open te zetten, zoals nodig bij groenlabel-kassen.

Lees meer:
#horticulture #agritechnology #sustainability #sustainableagriculture #innovation #startup
BBBLS Greenhouses Jan-Willem Kruijt