kansenvoorwest-logo-middel-3186

€ 5.369.532,00 euro opengesteld voor Groen en Digitaal in Den Haag op 15 februari 2021

Binnen het REACT-EU deel van Kansen voor West wordt op 15 februari 2021 een call opengesteld voor projecten die passen binnen de beschrijving van de actielijnen Regionaal Digitaal en/of Regionaal Groen, zoals opgenomen in de fiches REACT EU Kansen voor West 

(www.kansenvoorwest2.nl/files/programmafiches-en-toelichting-lancering-react-eu-binnen-kansen-voor-west-ii-2.pdf).

Voor deze projecten in het Kansen voor West programma geldt een maximum subsidiepercentage van 60% van de subsidiabele kosten. Naast de kaders van de programmafiches van Kansen voor West dient uw project te passen binnen het vigerend regionaal beleid.

 

Bent u geïnteresseerd, dan adviseren wij u dringend om contact op te nemen met uw steunpunt (https://www.kansenvoorwest2.nl/nl/steunpunten/den-haag).

Volg ons ook linkedin: www.linkedin.com/company/kansen-voor-west

 

Volg ons ook op onze website www.kansenvoorwest2.nl en de nieuwsbrief.