kansenvoorwest-logo-middel-3186

Stimuleringsregelingen Smart Industry Fieldlabs

Resterend budget Haalbaarheidsvoucher

Binnen de stimuleringsregeling Haalbaarheidsvouchers is nog budget. U heeft, zolang het budget reikt, tot uiterlijk 31 december 2020 de mogelijkheid om hiervoor een aanvraag in te dienen.
Na deze datum zullen alle openstellingen binnen Kansen voor West II worden gesloten en is er geen budget meer beschikbaar voor nieuwe aanvragen.
Uiteraard zullen lopende aanvragen en/of projecten gewoon worden afgehandeld.  

 

Op 18 maart 2019 werden twee stimuleringsregelingen binnen de prioriteit “Versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie” voor Smart Industry Fieldlabs  opengesteld. De stimuleringsregelingen staan open voor het gehele programmagebied van Kansen voor West; de provincies Utrecht, Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland. Ondernemingen moeten in de maakindustrie zitten.

Volgens de definitie in de regeling nationale EZ-subsidies is een Smart Industry Fieldlab 'een samenwerkingsverband in een praktijkomgeving, waarin sprake is van een slimme inzet van nieuwe productietechnologieën en ICT, waarmee productiemiddelen binnen bedrijven en tussen bedrijven onderling verweven raken met als doel procesinnovatie, productinnovatie of het vernieuwen van businessmodellen'.

De (maak)industrie omvat bedrijven die materialen tot nieuwe producten verwerken. Tot de maakindustrie worden de volgende bedrijfstakken gerekend: de voedings-en genotmiddelenindustrie, de textiel- en lederindustrie, de papierindustrie, uitgeverijen en drukkerij- en, de aardolie-industrie, de chemische industrie, de rubber- en kunststofindustrie, de basismetaalindustrie, de metaalproductenindustrie, de machine-industrie, de elektrotechnische industrie, de transportmiddelenindustrie, en de houtmeubel- en overige industrie.

Stimuleringsregeling Inventarisatievoucher

De inventarisatievoucher wordt door de Smart Industry Hub gebruikt voor MKB-ondernemingen die daar voor een inventarisatie krijgen van mogelijke digitaliseringstoepassingen in het maakproces van de onderneming, bijvoorbeeld via deelname aan een workshop.

Toepassingen zijn bijvoorbeeld, kunstmatige intelligentie, big data & data analytics, blockchain, encryptie technologieën, high performance computing, (opto)mechatronics, 3D printing, robotica, sensoren en actuators.  

Bedrijven uit de maakindustrie kunnen inventarisatievouchers gebruiken te toetsen of het proces of product verder gedigialiseerd kan worden. De Smart Industry Hub coördineert de inzet van de inventarisatievouchers.

Deelname, bijvoorbeeld aan workshops, resulteert in een shortlist van scenario’s voor digitaliseringstoepassingen in het maakproces van de onderneming. 

Een bundel van inventarisatievouchers wordt alleen verstrekt als de aanvrager aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • de aanvrager is een Smart Industry Hub;
  • de aanvrager dient gevestigd te zijn in de provincie Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht of Flevoland;
  • de Smart Industry Hub heeft nog niet eerder een aanvraag ingediend voor een bundel van inventarisatievouchers;

Klik hier voor documentatie over deze regeling (P1.STR.2 GESLOTEN)

 

Stimuleringsregeling Haalbaarheidsvoucher

De haalbaarheidsvoucher wordt verstrekt voor een project dat de haalbaarheid van de implementatie van digitalisering in het maakproces willen toetsen. Toepassingen zijn bij voorbeeld, kunstmatige intelligentie, big data & data analytics, blockchain, encryptie technologieën, high performance computing, (opto)mechatronics, 3D printing, robotica, sensoren en actuators. 

Een voucher wordt alleen verstrekt als de aanvrager aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • De aanvrager is een MKB of Mid-cap onderneming is;
  • De aanvrager dient gevestigd te zijn in de provincie Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht of Flevoland;
  • De activiteiten van de aanvrager dragen bij aan het slimmer maken van de maakindustrie en/of de ontwikkeling van toepassingen binnen de Smart Industry;

Een MKB of Mid-CAP onderneming kan gedurende de looptijd van de regeling maximaal één keer in aanmerking komen voor de haalbaarheidsvoucher. 

Klik hier voor documentatie over deze regeling (P1.STR.1)