kansenvoorwest-logo-middel-3186

regelgeving

Europa

Nationaal

  • Uitvoeringswet EFRO (zie ook overheid.nl) (aanvulling)
  • Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014 - 2020 (zie ook overheid.nl)

    Deze regeling heeft tot doel de  subsidieverstrekking binnen de verordening voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling te effectueren en de nationale cofinanciering te regelen.
    De regeling is ingetrokken per 1 juli 2015 maar blijft van toepassing op aanvragen tot subsidieverlening die voor die datum zijn ingediend.

  • Regeling Europese EZ-subsidies (REES) (zie ook overheid.nl)

    De REES heeft als doel de subsidieverstrekking binnen operationele programma’s binnen Nederland in het kader van het EFRO te effectueren en de nationale cofinanciering te regelen. De REES treedt in werking met ingang van 1 juli 2015. De Uitvoeringsregeling EFRO is per diezelfde datum ingetrokken maar blijft van toepassing op aanvragen tot subsidieverlening die voor 1 juli 2015 zijn ingediend.

Programma Kansen voor West (decentraal)