kansenvoorwest-logo-middel-3186

Project uitgelicht: UNIIQ: Proof of concept fonds voor Zuid-Holland

Innovatie bij het MKB - provincie Zuid-Holland - UNIIQ B.V.


UNIIQ is een proof of concept investeringsfonds dat is opgericht door een consortium bestaande uit ErasmusMC, TU Delft, Universiteit Leiden en InnovationQuarter.

UNIIQ richt zich op toeleiding naar kapitaal enerzijds en het verstrekken van proof of concept financiering anderzijds daar waar marktpartijen niet in financiering voorzien. Deze fase kent zowel elementen van technische validatie (o.a. verder ontwikkelen en testen van prototypes en doorontwikkeling IP) als van marktvalidatie (o.a. creatie en verificatie van commerciële concepten, marktonderzoek en launching customers). UNIIQ is een uniek concept omdat het consortium expertise op beide terreinen samenbrengt: de technische expertise van kennisinstellingen en de marktexpertise van InnovationQuarter. Door marktexpertise, launching customers en (vervolg)financiers zo vroeg mogelijk in het proces in te brengen, neemt de kans dat een innovatie slaagt sterk toe. De gezamenlijke ambitie van de consortiumpartners is dan ook om producten sneller naar de markt te brengen en sneller rijp te maken voor volgende financieringsfases.

Dit project krijgt een Kansen voor West-bijdrage van € 10.850.000,00 (EFRO-bijdrage van € 6.000.000,00 en rijkscofinanciering van € 4.850.000,00) en provinciale cofinanciering van € 4.150.000,00.

Looptijd van 1 maart 2016 tot en met 31 december 2023.

terug naar nieuwsbrief december 2017