kansenvoorwest-logo-middel-3186

Waste to Chemistry

Waste to Chemistry is de naam van een ‘first of a kind’ chemische recyclinginstallatie in het industriële cluster van de Rotterdamse haven. In dit WtC project staat de ontwikkeling van een innovatieve vergassingstechnologie centraal. Daarmee wordt omgezet in syngas en (bio-)methanol.

 

 

Zo leveren laagwaardige reststromen hernieuwbare chemicaliën. Die op hun beurt weer een duurzaam (groen) alternatief bieden voor de conventionele fossiele chemicaliën. Het project levert daarmee zowel een bijdrage aan de circulariteit van de lokale economie als aan de beoogde energietransitie van de haven.

Met dit project is een investering van € 180 miljoen gemoeid. De bijdrage uit Kansen voor West II komt direct ten goede aan innovatie in de topsector chemie en zorgt ervoor dat kansen in nichemarkten via samenwerking tussen grootbedrijf, MKB en kennisinstellingen niet onbenut blijven.