kansenvoorwest-logo-middel-3186

Ophoging budget van provincie Zuid-Holland voor prioriteit 1

Op 28 augustus 2015 is het subsidieplafond opgehoogd: uitbreiding subsidieplafonds EFRO Operationeel Programma provincie Zuid-Holland (zie ook overheid.nl).

Het voor prioritaire as 1 van het operationeel programma Kansen voor West II 2014-2020: Versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie per 1 april 2015 opengestelde deelplafond van € 3.000.000 bedoeld voor projecten passend binnen doelstelling 1, actielijn 2: “Valorisatie – Toepassing van nieuwe kennis aansluitend bij eindgebruikers” van het programmadeel West-Regio die passen binnen het vigerende regionale beleid van Zuid-Holland is met een bedrag van € 1.500.000 verhoogd tot € 4.500.000.