kansenvoorwest-logo-middel-3186

Operationeel Programma gewijzigd

Onlangs is de nieuwe verse van het Operationeel Programma van Kansen voor West II vastgesteld.

Klik hier voor deze versie (4.1)

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

Resultaatindicatoren: indicatoren 1.1.1 en 1.1.3 wijzigen naar R.1 en R.3 als gevolg van definitiewijzigingen van het CBS. Tevens is de bron van indicator 4.1.2 geactualiseerd.

  • Outputindicatoren: de wijzigingen betreffen:
  • Prioriteit 1: CO01, CO03, CO04, CO26, CO28, CO29.
  • Prioriteit 2: CO01, CO02, CO03, CO30, CO31, 2.c, 2.e, 2f, 2g.
  • Prioriteit 3: 3.a en 3.b.
  • Prioriteit 4: CO01, CO03, CO06, CO08, CO39.
  • Prestatie-indicatoren: de wijzigingen betreffen alle prestatie-indicatoren.
  • Wijziging Financiële Tabel: een overheveling van €2 miljoen EFRO van prioriteit 4 Vestigingsklimaat naar prioriteit 3 Mismatch Arbeidsmarkt (op verzoek van Amsterdam). De hierdoor gewijzigde inspanningsplafonds zijn al eerder door ons verstuurd.