kansenvoorwest-logo-middel-3186

Nieuwe opstellingen Amsterdam prioriteit 1

Per 1 november a.s. worden voor prioriteit 1 binnen zowel het GTI-programmadeel als het regionale programmadeel van Amsterdam nieuwe subsidieplafonds opengesteld.

  1. Voor prioritaire as 1 van het operationeel programma Kansen voor West II 2014-2020: Versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie een bedrag van € 2.000.000, bedoeld voor projecten passend binnen zowel specifieke doelstelling 1
    “Valorisatie, vergroten aandeel innovatieve producten en diensten”, actielijn 1 ”Samenwerking MKB en kennisinstellingen met als doel valorisatie” en actielijn 2 “Toepassing van nieuwe kennis aansluitend bij eindgebruikers” als specifieke doelstelling 2 “Vergroten investeringsvermogen voor innovatie in MKB-sector“ , actielijn 3 “Toeleiding naar kapitaal” van het GTI-programmadeel van de gemeente Amsterdam die passen binnen het vigerende lokale beleid.
  1. Voor prioritaire as 1 van het operationeel programma Kansen voor West II 2014-2020: Versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie een bedrag van € 5.000.000, bedoeld voor projecten passend binnen zowel specifieke doelstelling 1
    “Valorisatie, vergroten aandeel innovatieve producten en diensten”, actielijn 1 ”Samenwerking MKB en kennisinstellingen met als doel valorisatie” en actielijn 2 “Toepassing van nieuwe kennis aansluitend bij eindgebruikers” als specifieke doelstelling 2 “Vergroten investeringsvermogen voor innovatie in MKB-sector”, actielijn 3 “Toeleiding naar kapitaal” van het programmadeel West-Regio die passen binnen het vigerende regionale beleid van Amsterdam.

Voor beide plafonds geldt dat aanvragen kunnen worden ingediend met ingang van 1 november 2015. De openstellingen sluiten op 15 december 2015. Het beschikbare subsidiebudget wordt verdeeld op basis van rangschikking naar geschiktheid.