kansenvoorwest-logo-middel-3186

Informatie over het aanvragen

Op 20 maart is informatie gepubliceerd over het aanvragen van EFRO-subsidies in het kader van het Kansen voor West II programma.

Het betreft

  • de gegevens van het aanvraagformulier en de toelichting hierop
  • de eisen aan de bij de subsidieaanvraag toe te voegen bijlagen
  • informatie over de openstellingen (bedragen etc.)

Meer informatie over de diverse openstellingen op deze pagina.

Meer informatie over de subsidieaanvraag kunt hier vinden.

Op 25 maart 2015 volgt de formele publicatie van de plafonds in de Staatscourant. Op 1 april worden deze plafonds opengesteld, vanaf deze datum kunnen de subsidieaanvragen ingediend worden via het portaal.