kansenvoorwest-logo-middel-3186

Eindverslag Kansen voor West 1 (2007-2013)

De eindverslagen van Kansen voor West I zijn beschikbaar. De grote uitgebreide versie die onlangs is ingediend bij de Europese Commissie en de meer toegankelijke publieksversie.

De managementautoriteit van Kansen voor West heeft ieder jaar een dubbel jaarverslag uitgebracht. Een groot uitgebreid verslag dat voldoet aan de eisen die de Verordening daaraan stelt.  En daarnaast een publieksversie die bedoeld is voor een breder publiek.

In de Verordening staat ook de verplichting om een eindverslag te maken. Hoewel de programmaperiode eindigde op 31 december 2013, was tot dit jaar nodig om alle projecten af te ronden en de uiteindelijke stand van zaken op te maken. Dit eindverslag is onlangs ingeleverd bij de Europese Commissie.

Net als bij de jaarverslagen heeft de managementautoriteit bij dit eindverslag ook een publieksversie gemaakt.

Lees hier de publieksversie van het eindverslag. Heeft u vragen, dan horen wij dat graag.