kansenvoorwest-logo-middel-3186

Rapport 'Brandstof voor innovatief vermogen'

Ex-Ante onderzoek inzet Financieringsinstrumenten Kansen voor West II binnen de Zuidvleugel

In opdracht van de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en de gemeente Den Haag is deel I van de ex-ante evaluatie uitgevoerd conform het voorschrift van artikel 37 lid 2 van Vo. 1303/2013; Dit betreft het onderdeel kapitaalmarktanalyse voor Zuid-Holland.

Op 22 juni is dit onderzoek door de partners aangeboden aan de Managementautoriteit. Dit onderzoek is een noodzakelijke voorwaarde voor de inzet van Financieringsinstrumenten onder Kansen voor West II.
Op verzoek van de Managementautoriteit is door de onderzoekscombinatie Rebel en Panteia tevens een nulmeting uitgevoerd op de beschikbaarheid van financiering voor innovatie in het MKB in de RlS3-sectoren.

De ex-ante evaluatie is uitgevoerd ter voorbereiding op de (eventuele) inzet van EFRO-middelen Kansen voor West ll voor revolverende financiële instrumenten voor innovatiefinanciering voor het MKB.
Bijgaand het eindrapport van deel 1 van de ex-ante evaluatie aan, genaamd: 'Brandstof voor innovatief vermogen; Financiering innovatief MKB ln R/S-3 sectoren in Zuid-Holland'.

Uit dit rapport blijkt onder meer:

  • dat er sprake is van marktfalen dat de inzet van financieel instrumentarium voorinnovaties door het MKB in de RIS-3 sectoren met EFRO-middelen legitimeert en;
  • dat het totale investeringsgat voor de Technology Readiness Levels 1 Vm 9 voor de RIS-3 sectoren een gemiddelde waarde van € 48 mln. p.j. kent in de periode tot 2023
  • voorts bevat het rapport een voorstel tot een passend instrumentarium op basis van dit marktfalen en de lessons learned.

En tenslotte bevat dit rapport ook de nulmeting.

Uitdrukkelijk wijzen wij erop dat dit ex-ante onderzoek alleen deel 1 omhelst en dus nog niet compleet is. De Managementautoriteit is voornemens op basis van deze ex-ante in de tweede helft van 2015 een call te publiceren om voorstellen te ontvangen voor de opzet van Financieringsinstrumenten die aansluiten bij deze ex-ante analyse. De voorstellen, die op deze call worden ingediend, zullen zelf deel II van de ex-ante moeten bijvoegen, dat betreft de de onderdelen "Delivery en Management".

Houdt U de website goed in de gaten voor de aankondiging van de openstelling.

 

Download hier het rapport : 'Brandstof voor innovatief vermogen; Financiering innovatief MKB ln R/S-3 sectoren in Zuid-Holland'.