kansenvoorwest-logo-middel-3186

€ 3.500.000 euro opengesteld voor Groen in Zuid-Holland op 15 februari 2021

Binnen het REACT-EU deel van Kansen voor West wordt op 15 februari 2021 een call opengesteld voor projecten die bijdragen aan de ontwikkeling en uitrol van lokale thermische netten voor het verduurzamen van bestaande gebouwen en woningen.

De subsidie moet leiden tot een investering in (een deel van de keten van) een toekomstig thermisch net: van bronontwikkeling, opslag en flexibiliteit, transport/ distributie, levering tot aan het nemen van maatregelen bij de afnemer.

 

Maximale bijdrage uit het Kansen voor West programma is € 1.500.000 per aanvraag en maximaal 60% van de subsidiabele kosten. U project moet passen binnen de kaders van

de programmafiches van Kansen voor West (www.kansenvoorwest2.nl/files/programmafiches-en-toelichting-lancering-react-eu-binnen-kansen-voor-west-ii-2.pdf) en binnen het vigerend regionaal beleid.  

Bent u geïnteresseerd, dan adviseren wij u dringend om contact op te nemen met uw steunpunt (https://www.kansenvoorwest2.nl/nl/steunpunten/zuid-holland).

Volg ons ook linkedin: www.linkedin.com/company/kansen-voor-west

 

Volg ons ook op onze website www.kansenvoorwest2.nl en de nieuwsbrief.